På gjengrodde Stier: Bolkesjø - Tinnoset

Uppigard Bolkesjø
Uppigard Bolkesjø Foto: Ottar Kaasa

Det siste arrangementet i DNTs 150 års jubileum ble avvilklet samme dag som Telemarksgalleriet lukket ned sin utstilling "Det ligger i vår natur".  Arrangementet var en fottur fra Uppigard Bolkesjø til Tinnoset. Ruta gikk langs den gamle ferdselsveien for kunstrere, vitenskapsmenn og bemidlede på veg til Rjukanfossen og Gaustatoppen.

l fra start til slutt ble turen en suksess! Ved den gamle skysstasjonen Uppigard Bolkesjø ble de drøye 60 deltakeren møtt av Walfried Brandt. han kunne fortelle om skysstasjonens alder og historie. Mang en kunstner og vitenskapsmann har nok latt seg begeistre av bygningene og av utsikten mot Follsjå og Lifjell etter endt tur fra Kongsberg gjennom Jondalen.

Turen gikk videre ned til Follsjå hvor vi måtte fraktes over Esperåa i robåt. Den gamle brua over elva hadde for lengst falt sammen. Kun brukarene sto igjen.

Langs hele turen og ved alle små og store pauser var det Tor Nicolaysen som foredro og underholdt. Her kom DNT-historie, kunsthistorie og kulturhistorie på løpende bånd. Alt bunnet sammen på en engasjerende og livaktig måte.

Etter passering Vik var neste stopp Ungdomshuset i Gransherad. Hjemmelaget suppe ble servert av noen av bygdas kvinner og menn! Videre bar det til Gransherad og derifra mot tinnoset langs Tinnåa og Tinnosbanen.

Ved Nisi ble vi møtt av innehaver av Øst i gard Nisi; Olav Nise. Her fikk vi igjen et foredrag om garden og vegen sin historie.

Da Tinnsjøen åpenbarte seg mellom furuskogen fikk vi det siste foredraget fra Tor Nicolaysen. Dette handlet om Asbjørnsen og Moe og fortellingen «Et bondebryllup». Opplesningen av «Fanitulen» vil de 60 turdeltakerne sent glemme!

På Tinnoset ble vi avslutningsvis vist rundt på «Slippen» av Tom Kåfjeld. Det var her MF Storegut be bygget i 1956.  Det er her Storegut og DF Amonia må på slipp for overhaling og sertifisering. Slippen ble bygget i 1917 er nå under restaurering. Dette er verdensarv og alt arbeidet må nøye dokumentert.


Walfried Brandt på Uppigard Bolkesjø. Her viser fram ei 6 000 år gammel steinøks.
Walfried Brandt på Uppigard Bolkesjø. Her viser fram ei 6 000 år gammel steinøks. Foto: Ottar Kaasa
Over Esperåa i robåt.
Over Esperåa i robåt. Foto: Ottar Kaasa
På gjengrodde stier!
På gjengrodde stier! Foto: Ottar Kaasa
Tor Nicolaysen foredrar på Vik. Blefjell skimtes så vidt til høyre i bilde.
Tor Nicolaysen foredrar på Vik. Blefjell skimtes så vidt til høyre i bilde. Foto: Ottar Kaasa, Notodden
Gamlestua på Nisi. Skysstasjon på veg til Rjukanfossen.
Gamlestua på Nisi. Skysstasjon på veg til Rjukanfossen. Foto: Ottar Kaasa, Notodden
Olav Nisi.
Olav Nisi. Foto: Ottar Kaasa, Notodden
Tor Nicolaysen.
Tor Nicolaysen. Foto: Ottar Kaasa, Notodden
600 meter vire er surret inn på denne trommelen. Så skal den også dra den 1 162 tonn tunge Storegut opp på slipp!
600 meter vire er surret inn på denne trommelen. Så skal den også dra den 1 162 tonn tunge Storegut opp på slipp! Foto: Ottar Kaasa, Notodden

Skrevet av Ottar Kaasa 9. mai 2019