Fra unntak til overtak

Foto: Marius Dalseg Sætre

For første gang i historien er det flere kvinnelige medlemmer enn mannlige i DNT. 

Det begynte beskjedent. Da Den Norske Turistforening (DNT) ble stiftet i 1868 var det totalt 223 medlemmer, og av disse var 12 kvinner. Sakte, men sikkert har antall kvinner i manntallet økt. Nå, på slutten av jubileumsåret 2018, har antallet kvinnelige medlemmer passert antallet mannlige for første gang i foreningens historie. 

– I det norske friluftslivs barndom ble kvinner sett på som umoralske hvis de gikk på ski. I dag er dette synet heldigvis utdatert for lengst, men for 150 år siden var DNT forbeholdt en liten elite. Nå er friluftsliv noe folk fra alle samfunnslag driver med, uavhengig av kjønn. Vi har kommet hit vi er i dag ved å tilrettelegge for friluftsliv der folk er. DNT har stier, hytter og aktiviteter på fjellet, langs kysten, i skogen og i byene, og friluftslivet har i større grad blitt en lavterskelarena, forteller Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT. 

Tallenes tale

I 2018 er det 315 542 medlemmer i DNT, opp 2,4 prosent fra 2017. Fra 2003 til i dag har andelen menn økt med 63 419 medlemmer, mens kvinnene har økt med 74 430. Fordelingen per desember 2018 er 50,18 prosent kvinner og 49,81 prosent menn. 

Les også: Da kvinnene erobret fjellet 

Foto: Marius Dalseg Sætre

Damer ser at damer tør

En av årsakene til at antallet kvinnelige medlemmer har økt, er at moderne, kvinnelige rollemodeller har kommet til og inspirerer yngre kvinner til friluftsaktiviteter.

– Vi har rollemodeller både i flatt og bratt friluftsliv, og damer ser at damer kan og tør. Der de kvinnelige forbildene i friluftslivet før var damer som gikk ekspedisjoner og klatret verdens høyeste fjell, finnes det nå forbilder i friluftslivet som begynte å gå på tur for noen år siden og viser fram de enkle turene, som de aller fleste kan få til, sier Johanne Grue Reiten, (til venstre) leder i DNT ung. 

Størst medlemsøkning blant de unge

Den Norske Turistforening (DNT) får stadig flere medlemmer i alle aldre. Aller størst er økningen i DNT ung, Norges største friluftsorganisasjon for unge mellom 13 og 26 år.

– Vi har særlig mange frivillige som går på ungdomsskolen og videregående, og i den alderen er jentene ofte litt modnere enn guttene. Det er også i den alderen at mange faller fra i idretten, og da tror jeg jentene i enda større grad enn guttene setter pris på å finne et miljø der de kan engasjere seg, få ansvar og få venner som også vil gå på tur, sier Reiten i DNT ung.

I 2018 fikk DNT ung 7 prosent flere medlemmer sammenlignet med 2017, og ungdomsforeningen teller nå over 45.000 medlemmer. 

Les også:

Medlemstall:

 315 542 medlemmer i 2018 

 7134 flere medlemmer enn i 2017 

 2,4 % økning 

Aktiviteter:

4 827 fellesturer med 81 056 deltakere.  

777 arrangement med 147 219 deltakere.  

4827 fellesturer  

15 731 arrangementer totalt  

 1 264 167 deltakere på tur 

Alder: 

0-12 år: 35 949 medlemmer        

13-26 år: 46 597 medlemmer

27-40 år: 49 593 medlemmer

41-59 år: 109 972 medlemmer

60 år- : 73 431 medlemmer

Alle foto: Marius Dalseg Sætre

Foto: Marius Dalseg Sætre

Vil du bli med? Sjekk kommende turer i listen under og på DNT.no!

Skrevet av Monica Hägglund Langen 27. desember 2018